Tips en tricks om met kids naar theater te gaan

Enkele tips en tricks om met kinderen naar theater te komen:

– ga eerst naar toilet met de kindjes, het is niet leuk voor de andere kindjes noch voor de acteurs
om tijdens een voorstelling binnen en buiten te lopen
– let op de minimum leeftijd!
– indien u met jongere kindjes komt neem deze op uw schoot en zet u bij voorkeur dicht bij de uitgang
– laat de kindjes de beste plaatsen innemen, zet u als ouder achteraan of opzij (bent u met kleinere kindjes
die niet alleen durven zitten, neem hen dan bij jou maar probeer het zicht van andere kindjes te vrijwaren)
– bereid uw kindjes voor en vraag hen te blijven zitten op hun plaats tijdens de voorstelling,
tenzij anders gevraagd door de acteurs
– het is leuk om na een voorstelling uw kinderen een tekening of een klein opstelletje te laten maken, zo
genieten ze nog langer na en werken ze aan hun woordenschat/creativiteit
– heeft u zelf tips voor ons? Laat het hen zeker weten, dat is altijd nuttig voor de organisatie!
Of wil u hen een pluim toewerpen, dat kan op: info@spekken.be
– vertrek op tijd! laatkomers kunnen geweigerd worden zonder terugbetaling

CREATAFELS ZIJN DOORLOPEND OPEN VAN 10U00 TOT 16U00 – EN GRATIS!